Projektets Historia

infotv smal Planerna på och behovet av att rusta upp området Drottninghög har funnit under flera år. Om man ska välja ut en startpunkt för projekt DrottningH så är oktober 2011 en möjlig startpunk. Då fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att påbörja projektet.

Några andra viktiga milstolpar i projektet har varit:

Oktober 2011, Inriktningsbeslut fattat av kommunfullmäktige
Oktober 2011, Första projektplanen fastställd
December 2012, Planprogram vunnit laga kraft
2013, Marknadsstrategi, Näringslivsstrategi, Grönstrukturplan
Juli 2014, Invigning av Prinsesslekplatsen
Oktober 2014, Parkeringsstrategi
Februari 2015, Detaljplan 1 har vunnit laga kraft
December 2015, Dialog 3.0 genomfört
Januari 2016, Första ombyggnadsprojektet startar
Augusti 2016, Samråd för detaljplan 2