Vad vill projektet?

Pilar

Inom projektet vill vi att:

De boende och verksamma på Drottninghög ska vara delaktiga i förändringen
Fler människor bor och verkar på Drottninghög
Drottninghög är ett tryggt område och en stolt del av Helsingborg
På Drottninghög har man det minst lika bra som i resten av Helsingborg
Drottninghög är en plats där företagsamma människor trivs
Vi utvecklar Drottninghög med ett samhällsekonomiskt perspektiv till en resurseffektiv och tillgänglig del av staden
På Drottninghög finns livskvalitet för både boende och besökare

Så här jobbar vi:

Projektet arbetar enligt fyra övergripande strategier:
Koppla samman och riv barriärer
Förtäta stadsdelen och skapa variation
Öppna processen och samverka
Barn och unga i fokus

Vi arbetar med olika dialogmetoder, arbetssätt och prövar nya idéer
Vi utvecklar området kraftigt och under lång tid
Vi arbetar för att bli en förebild för hållbar stadsutveckling
Vi fokuserar på variation och tänker helhet när vi arbetar i delar