Störningsinformation

mobil storning Nu kan du få information om störningar kopplat till projekt på Drottninghög direkt i din mobiltelefon.

Genom en SMS-tjänst kan du få snabb information om störningar som kan påverka dig som boende eller verksam på Drottninghög.  Exempelvis kan du få information om när ledningar eller vattnet stängs av, eller annan viktig information kopplat till pågående projekt i området. Självklart kommer vi att informera dig på andra sätt också men genom sms kan vi snabbt nå ut till dig om något skulle förändras med kort framförhållning. Det kostar inget att vara med.

Så anmäler du dig till tjänsten Skicka ”Start” i ett SMS till +4670903294661

Så avanmäler du dig till tjänsten Skicka ”Stopp” i ett SMS till +4670903294661

Här kan du läsa mer om pågående projekt på Drottninghög.

Vi kommer att testa SMS-tjänsten under 6 månader och sedan utvärderar vi hur den har fungerat.