Registrera aktivitet

Denna sida används av verksamheter på Drottninghög för att registrera aktiviteter som händer i området. Vi gör detta för att få en helhetsbild av vad som händer i området. Detta är en e-tjänst som fortfarande är under utveckling. 

Här registrerar du en ny aktivitet.