Vårdcentral

Vid Drottninghögs centrum bygger Magnolia ett nytt vårdboende med 70 lägenheter och 35 hyresrätter. I bottenplan på huset blir Drottninghögs nya vårdcentral samt lokal för centrumverksamhet, exempelvis apotek.

Ett levande centrum är viktigt för hela Drottninghög. I takt med att stadsdelen utvecklas med nya bostäder och kontorslokaler behöver även centrum utvecklas. Den befintliga vårdcentralen på Drottninghög räcker inte till vad gäller lokaler, därför satsas det nu på en ny vårdcentral som Magnolia bygger.

I samma hus byggs även ett vårdboende med 70 lägenheter vilket skapar nya arbetstillfällen och gör att fler människor kommer att röra sig i området, vilket är en viktig del i utvecklingen av Drottninghög.