Drottninghög Centrum

Att det finns ett levande centrum med både handel och service är viktigt för Drottninghög. I projekt DrottningH har vi fokus på hur centrumet kan utvecklas och göras bättre i framtiden.

Arbetet med Drottinghögs centrum är i full gång! ICA har rivits och det den nya vårdcentralen har börjat byggas. En ny butik i form av Direkten har dykt upp och öppnat portarna, och Bageriet, Pizzerian och Idé A är fortsatt verksamma i centrum.

Arbetet med Drottninghögs nya centrum handlar om att ta tillvara på de verksamheter som redan finns och att utveckla möjligheter för andra verksamheter att kunna etablera sig på Drottninghög.

I projekt DrottningH har vi även ett stort fokus på att koppla ihop Drottninghög med närliggande områden och resten av Helsingborg. I juni 2019 börjar exempelvis Helsingborgsexpressen att trafikera linje 1 som innebär mindre restid och ett smidigare sätt att ta sig från centrum till Drottninghög . Eftersom grannområdet Fredriksdal inte har ett eget centrum planeras även för hur boende där lättare ska kunna ta del av Drottninghögs centrum.

Att det finns liv och rörelse i centrum under fler timmar än idag är viktigt för att öka trygghetskänslan på Drottninghög.

Arbetet med centrumutvecklingen görs i samarbete mellan Helsingborgs stad, Helsingborgshem och andra aktörer i området.