Drottningen

Nya kontorslokaler, mötesplatser och parkeringsmöjligheter tillför viktiga delar till ett Drottninghög i förändring både för de som bor i området idag och för de som flyttar hit framöver.

Att bygga nya mötesplatser, kontorsplatser och parkeringsmöjligheter bidrar till en mer dynamisk stadsdel med liv och rörelse. Nu skapas därför en ny entré till Drottninghög och ett nytt landmärke för nordöstra Helsingborg. Vid korsningen Regementsvägen och Vasatorpsvägen bygger Stenströms nya kontorslokaler och samtidigt bygger Helsingborgshem ett nytt parkeringshus precis intill.

Projektet går under namnet Drottningen och planeras vara klart till årsskiftet 2020/2021. Parterna kommer därefter att hyra ut ytor till varandra. Det byggs även en restaurang högst upp på våning 11 och ett café i gatuplan i kontorshuset.