Äppellunden

På Vasatorpsvägen bygger Tornet hyreslägenheter i Äppellunden, kvarteret Infanteriet.

Här byggs gatuhus i fem våningar mot Vasatorpsvägen samt två punkthus i sju våningar i kvarterets norra del. De fyra husen omsluter en gemensam trygg gård med cykelparkering, lekplats och uteplatser för marklägenheterna. Från Vasatorpsvägen når man gården genom en välkomnande portal. I gatuhusen finns även två lokaler på 65 kvadratmeter.

Direkt öster om kvarteret anläggs en park som sträcker sig norrut till ett stort parkområde med fritidsaktiviteter. Väster om kvarteret finns en parkering. Därutöver kommer det finnas parkeringsmöjligheter i ett gemensamt parkeringshus.

Bilden visar första spadtaget för Äppellunden, kvarteret Infanteriet.

I april 2019 togs det första spadtaget för Äppellunden, kvarteret Infanteriet. Inflyttning är beräknad till våren 2021.

Läs gärna mer om projektet på Tornets hemsida.